top of page

Es.Mēs.Sabiedrība

Projekts "Es. Mēs. Sabiedrība" koncentrējas uz interesantu un noderīgu digitālo kursu programmu izveidi, kuras varētu izmantot dažāda vecuma un profila pieaugušie.

Image by NordWood Themes

Mērķis

Mērķis ir nodrošināt visu vecumu cilvēkiem vienlīdzīgu un atvērtu piekļuvi kvalitatīvām mācību iespējām un daudzveidīgai mācīšanās pieredzei, īpašu uzmanību pievēršot sabiedrības neaizsargātajai daļai, kas saskaras ar izmaiņām vai trūkumiem savā dzīvē, daži no tiem ir radušies Covid-19 pandēmijas dēļ. Projekta mērķa grupa ir diezgan plaša, taču katra programma koncentrējas uz konkrētu mērķa grupu. Ņemot to vērā, tiek izveidots efektīvs materiāls, kas balstīts uz dažādu mērķa grupu vajadzībām.

6 partneri

Projektu īsteno 6 centri, kas nodarbojas ar pieaugušo izglītību:

 • Grobiņas Pieaugušo izglītības centrs (LATVIJA)

 • Ecocenter Foundation (UNGĀRIJA)

 • Asociacion De Innovacion, Formación y Empleo para el Desarrollo Sostenible (SPĀNIJA)

 • Ljudska Univerza, Zavod Za Izobrazevanje In Kulturo, Rogaska Slatina (SLOVĒNIJA)

 • GG Eurosuccess Consulting Limited (KIPRA)

 • Igors, obrt za cjeloživotno učenje, vl. Igors Štavličs, Marindvora (HORVĀTIJA).

Support Group
Young Couple Expecting

Mērķa grupas

Katrai projekta mērķa grupai ir savas vajadzības, kur izveidotais kurss var palīdzēt tikt galā ar esošo situāciju:

 • jaunajiem vecākiem, bērnam piedzimstot, var būt nepieciešams padoms, kā risināt dažādas problēmas sabiedrībā

 • reimigrējošiem cilvēkiem ir jāpielāgojas jaunajai situācijai dzimtajā valstī

 • nesen pensionētiem cilvēkiem ir jāpalīdz justies joprojām aktīviem un sabiedrībā vajadzīgiem

 • cilvēkiem ar dažādām invaliditātēm tiešsaistes kurss būs viegli pieejams

 • Covid-19 pandēmijas skartie pagaidu bezdarbnieki no kursiem gūs labumu, jo tajā tiek iekļauti praktiski padomi jauna darba atrašanai

 • mazo uzņēmumu īpašnieki saņems praktisku palīdzību, kā mazināt esošās problēmas.

Ietekme

Projekta ietekme un ilgtspēja ir šāda:

 • 600 dalībnieki būs guvuši motivāciju uzlabot savu dzīvi un pilnveidojuši IT prasmes

 • 60 dalībnieki būs reflektējuši par izveidotajiem digitālajiem tālmācības kursiem

 • 40 darbinieki būs pilnveidojuši savas svešvalodu un IT prasmes, kā arī papildinājuši savas zināšanas pieaugušo izglītībā

 • Pieaugušo izglītības centros būs 6 jaunas digitālās programmas, kuras varēs piedāvāt mazaizsargātām sociālajām grupām.

Cheerful Seniors
bottom of page