top of page

Pasākumi

Konference-16.jpg

Grobiņas Pieaugušo izglītības centrs (PIC) 2023.gada 8.februārī pulcēja dažādu nozaru pārstāvjus uz konferenci “Es.Mēs.Sabiedrība”, lai runātu par īstenoto Erasmus+ projektu.

Konferenci atklāja moderators un sabiedrības līdzdalības eksperts Vilis Brūveris, kuram izdevās klātesošos saliedēt, sasmīdināt un iedvesmot turpināt darboties un būt aktīviem. Dalībnieki runāja par pārmaiņām un to, kā katrs cilvēks uztver pārmaiņas. Pārmaiņas var uztvert kā draudus vai uzskatīt par jaunām iespējām.

Konferences dalībniekiem bija iespēja iepazīties ar Erasmus+ programmas projekta "I.We.Society" digitālajām programmām. Ir pieejamas 6 digitālās programmas, kas paredzētas dažādu dzīves situāciju atbalstam - "Kad bērns ienāk jaunā ģimenē", "Kad imigranti izvēlas atgriezties dzimtenē", "Kad cilvēki izvēlas doties pensijā", "Kad cilvēkiem ir dažādas invaliditātes", " Kad cilvēks ir īslaicīgi bezdarbnieks”, un “Kad cilvēks ir mazā uzņēmuma īpašnieks un uzņēmējs”. Katrs dalībnieks iepriekš bija izvēlējies sev interesējošu tēmu, iepazinies ar izstrādāto programmu saturu un sniedzis savu vērtējumu.

Pēc gardas kafijas pauzes pasākuma skatītāji darbojās grupās un ieguldīja savas zināšanas un radošo domāšanu mūžizglītības un pieaugušo izglītības attīstībā Dienvidkurzemes reģionā. Grupas strādāja pie idejām par tādām tēmām kā vajadzības, izaicinājumi, sadarbība, pašvaldības atbalsts un vīzija mūžizglītības attīstībai novadā.

Kopumā guvām daudz labu ideju un ieteikumu, kā veidot pieaugušo izglītību, un iegūtās atziņas pielietosim stratēģijas veidošanas procesā. Paldies visiem konferences dalībniekiem par ieguldīto darbu!

Publikācijas: 

Screenshot 2023-03-04 210140.png

Lai prezentētu projektu dažādām kopienām Horvātijas valstī, tika organizētas četras dažādas sanāksmes.

IGOR ir organizējis pasākumus četrās (4) vietās ar lielu auditorijas skaitu. Pasākumus apmeklēja 78 cilvēki. Par pasākumu norises vietām tika izvēlētas izglītības iestādes, vidusskolas un augstskolas. Tās tika izvēlētas, jo tās ir institūcijas, kas ar savām aktivitātēm atbilst visām mērķa grupām un ieinteresētajām pusēm, kuras ir ieinteresētas šajā projektā. Visi dalībnieki saņēma projekta prezentācijas materiālus.

Pasākuma dalībnieki tika iepazīstināti ar Erasmus+ projektu "I.We.Society" (partneri, mērķa grupas, aktivitātes, projekta rezultāti, intelektuālie rezultāti, ietekme) un tika sniegti konkrēti piemēri tiešsaistes mācību materiālam "I.We.Society" tiešsaistes platformā. Kopumā tas bija atzinīgi novērtēts pasākums, kas izraisīja interesantas un spraigas diskusijas par dažādiem digitālo kursu un tiešsaistes mācību aspektiem bezdarbniekiem un citiem projekta "I.We.Society" mērķgrupu dalībniekiem.

Projekta izplatīšanas pasākumā piedalījās dažāda profila pārstāvji: pieaugušo izglītotāji, NVO pārstāvji, studentu biedrības Puma pārstāvji, uzņēmumi un uzņēmēji (Ņina Alvīra, Prvča, OPG u.c.), skolu skolotāji no trīs dažādām vidusskolām, augstskolu profesori no Tūrisma un lauku attīstības fakultātes, jauniešiem bezdarbniekiem, pieaugušajiem, kuri ir ieinteresēti piedalīties mūžizglītībā, un citiem interesentiem
visu projekta mērķa grupu pārstāvji (nestrādājošās jaunās māmiņas, cilvēki ar invaliditāti, pensionāri, reimigranti, mazo uzņēmumu īpašnieki).

Pasākuma uzsvars tika likts uz visu projekta mērķa grupu pārstāvju dažādajiem socializācijas un mūžizglītības procesa aspektiem.
Visbeidzot, dalībnieki izteica, ka vēlas piekļūt "I.We.Society" mācību platformai un izmantot pabeigtos 6 digitālos kursus turpmākai izmantošanai savās organizācijās.

331297225_613712640768610_2994252848743236771_n.jpg

Ecocenter Foundation organizēja divus projekta rezultātu izplatīšanas pasākumus 18.februārī. Viens pasākums notika Budapeštā, otrs Bičķe. Pasākumu galvenais mērķis bija projektu rezultātu izplatīšana un drukātu reklāmas materiālu nodrošināšana sabiedrībai.

IMG-7600.jpg

Ljudska Univerza, Zavod Za Izobrazevanje In Kulturo, Rogaska Slatina (LURS) organizēja divus projekta rezultātu izplatīšanas pasākumus - 22.un 24.februārī.

IWESOCIETY_ME1.jpg

Eurosuccess Consulting organizēja projekta rezultātu izplatīšanas pasākumu 23.februārī.

newsletter-spain.jpg
bottom of page