top of page

Projekta partneri

Grobiņas Pieaugušo izglītības centrs (PIC) - Latvija

Grobiņas Pieaugušo izglītības centrs (PIC) dibināts 1996.gadā. Centrs strādā pie pieaugušo neformālās izglītības kursu, semināru izstrādes, projektu īstenošanas. 
Grobiņas Pieaugušo izglītības centra mērķi ir: 
- nodrošināt kvalitatīvu pieaugušo izglītību visiem sabiedrības slāņiem 
- pilnveidot pieaugušo izglītības saturu, akcentējot 21. gadsimta vajadzības un e-mācības 
- izveidot pieaugušo izglītības programmas, lai samazinātu priekšlaicīgi skolu pametušo skaitu 
- veicināt vidēja un vecāka gadagājuma pieaugušo iestāšanos mūžizglītības programmās 
- stimulēt pieaugušos pārkvalificēties un apgūt jaunu profesiju 
- pilnveidot esošās izglītības programmas un izstrādāt jaunas pieaugušo izglītības programmas atbilstoši Eiropas darba tirgus prasībām 
- stiprināt nacionālo un starptautisko sadarbību 
- izstrādāt netradicionālas un inovatīvas studiju programmas (paaudžu kursi un kooperatīvās apmācības kursi) 
- izveidot un uzturēt pieaugušo izglītības datubāzi valstī 
Grobiņas Pieaugušo izglītības centrs ir Latvijas Pieaugušo izglītības asociācijas biedrs. 

Mājas lapa - https://www.grobinaspic.com

Ecocenter Közhasznú Alapítvány - Ungārija

Ekocentrs - fonds risina izglītības, kultūras, veselības un videi draudzīgus jautājumus, lai nodrošinātu ilgtspējīgu, kvalitatīvu dzīvesveidu un kultūras, kā arī dabas vides aizsardzību. Fonda galvenie darbības virzieni ir izglītības un apmācību nodrošināšana dažādos priekšmetos privātpersonām un skolām, organizējot konsultācijas un kompetenču atzīšanas pakalpojumus, lai savienotu izglītību un apmācību ar kvalitatīvu, ilgtspējīgu dzīvesveidu. Fonds savu galveno mērķu sasniegšanai regulāri rīko pasākumus, forumus, darbnīcas, veselības skrīninga programmas, konferences un tematiskās dienas vietējiem iedzīvotājiem, bērniem, jauniešiem, NVO un uzņēmumiem.

Mājas lapa - http://www.ecocenter.hu/en/

Asociacion de Innovacion Formaciony Empleo Para El Desarrollo Sostenible (AIFED) - Spānija

AIFED ir  organizācija, kas strādā apmācības, kultūras un nodarbinātības jomās Granadā, Spānijā.
AIFED kopā ar citām vietējām, reģionālām, valsts un starptautiskām aģentūrām piedalās kultūras aktivitāšu un apmācību organizēšanā inovācijām un darba pieejamībai.
Viņu biedrība izstrādā programmas un darba aktivitātes un atbalstu nodarbinātībai, veicina brīvprātīgo programmu izstrādi un popularizēšanu, atbalsta e-mācību iekļaušanu izglītībā un profesionālajā apmācībā.
AIFED arī cenšas tuvināt pilsoņus Eiropas iestādēm, piedaloties Eiropas programmās.

 

Mājas lapa - https://www.aifed.es/en/home/

Ljudska Univerza, Zavod Za Izobrazevanje In Kulturo, Rogaska Slatina (LURS) - Slovēnija

Ljudska univerza Rogaška Slatina ir  bezpeļņas pieaugušo izglītības un apmācības nodrošinātāja vietējā reģionā un plašākā sabiedrībā jau vairāk nekā 50 gadus. Šajā periodā viņi ir īstenojuši 10 formālās izglītības programmas, kas ietver gan vidusskolas, gan profesionālās izglītības programmas (piemēram, ēdināšana, kulinārija, tirdzniecība, ekonomika, bērnu aprūpe, transports, tūrisms). Viņu organizācija piedāvā daudzas izglītības programmas atbilstoši pieaugušo iedzīvotāju vajadzībām un vēlmēm pēc tālākizglītības un izglītības. Neformālās izglītības joma tiek aptverta, nodrošinot dažādus seminārus, kursus, lekcijas, literāros vakarus un daudz ko citu. Viņi piedāvā arī citus apmācību veidus, ko piedāvā viņu centra nodrošinātāji, piemēram, personības izaugsmes programmas, dažādas darbnīcas, datorkursus bezdarbniekiem un vecāka gadagājuma cilvēkiem, valodu kursus, datorkursus un grāmatvedību. Viņi piedāvā dažādas izglītības programmas pieaugušajiem ar īpašām vajadzībām vietējam Aprūpes darba centram. Centrs organize apmācību programmas dažādām pieaugušo grupām, piemēram, imigrantiem, bezdarbniekiem un ārzemniekiem. Tiek piedāvātas arī 19 Nacionālās profesionālās kvalifikācijas programmas un organizēti dažādi kursi bezdarbniekiem, piemēram, valodu, datoru un grāmatvedības kursi, valodu un deju kursi bērnudārzos. Centram ir arī Trešās dzīves perioda universitāte, kurā viņi piedāvā dažādas mūžizglītības aktivitātes cilvēkiem, kas vecāki par 55 gadiem. Pasākumi ietver valodu kursus, datorpratības kursus, mācību grupas, veselīga dzīvesveida aktivitātes, lekcijas, darbnīcas, braucienus un daudz ko citu.

Mājas lapa - https://lu-rogaska.si

G.G. Eurosuccess Consulting Limited - Kipra

Eurosuccess Consulting galvenais mērķis ir informēt un atbalstīt, galvenokārt privātpersonas un uzņēmumus, par Eiropas un nacionālo fondu līdzekļu izmantošanu. Izmantojot finansējuma iespējas, centrs gūst panākumus savu stratēģisko mērķu izstrādē, attīstībā un īstenošanā, tādējādi sasniedzot savus mērķus. darbības vajadzībām.
Gan kā koordinators, gan partneris Eurosuccess Consulting  piedalās vairākos projektos dažādu Eiropas programmu un iniciatīvu ietvaros, piemēram, Mūžizglītība, ERASMUS+ un Tiesiskums, kā arī ir viena no vērtēšanas institūcijām dažādu ES programmu ietvaros iesniegtajiem priekšlikumiem.
Attiecībā uz projektu vadības sektoru Eurosuccess Consulting ir plaša pieredze materiālu, rīku un metodoloģiju izstrādē attiecībā uz dažādām prasmēm/kompetencēm (tostarp IKT rīkus novērtēšanai un apmācībai, kā arī e-mācību vides) dažādām grupām, piemēram, bērniem. , Jaunieši, pieaugušie, uzņēmēji, uzņēmumu vadītāji un darbinieki, neaizsargātās sabiedrības grupas, piemēram, cilvēki no NEET grupas, ieslodzītie un bijušie ieslodzītie un citi.
Pamatojoties uz iepriekš minēto pieredzi, zināšanām un iespējām, kā arī izveidoto tīklu ar partnerorganizācijām un ekspertiem Kiprā un ārvalstīs, Eurosuccess Consulting ir spējīgs atbalstīt jebkurus centienus, kas nepieciešami veiksmīgu priekšlikumu izstrādei, tādējādi projekta īstenošanas aktivitātēm.

 

Mājas lapa - https://www.eurosc.eu/en/

Igor, Obrt za cjeloživotno učenje, vl.Igor Štavlic, Marindvor - Horvātija

Mūžizglītības centru IGOR 2019. gada augustā izveidoja Igors Štavličs pēc 25 gadu darba pieredzes biznesa sektorā un pieaugušo izglītības sektorā. IGOR ir privāts uzņēmums, kas piedāvā neformālo pieaugušo izglītību. Centrs sniedz izglītību tādās jomās kā uzņēmējdarbība un ekonomika, lauku tūrisms un ekotūrisms, skolotāju apmācības kursi, biznesa komunikācija, finanšu pratība, personības attīstība un cita izglītība darbam atbilstošām prasmēm un dzīves prasmēm, kas atbilst Eiropas prasmju programmai.Līdz šim IGOR nodarbojās ar daudz ES projektu kā īstermiņa izglītības eksperts. 2020. gada novembrī IGOR, LLLC pievienojās Eiropas Komisijas prasmju paktam, kas ir daļa no Eiropas prasmju programmas, (Skills for Job).
Turklāt īpašnieks Igors Štavličs ir Horvātijas Profesionālās izglītības un apmācības un pieaugušo izglītības aģentūras sertificēts pieaugušo izglītības treneris.  Mūžizglītības centrs IGORvar nodrošināt dažādas izglītības darbnīcas pieaugušajiem un citām mērķa grupām. Atkarībā no konkrētu grupu specifiskajām prasībām centrs sadarbojas ar dažādiem ārējiem ekspertiem.

image_2021-04-18_135033.png
Hungary_ECO logo.jpg
bottom of page