top of page

Kad imigranti izvēlas atgriezties dzimtenē

About

Kopš cilvēces pirmsākumiem cilvēki ir pārvietojušies, lai nodrošinātu savu drošību vai meklētu labākus dzīves apstākļus. Mūsdienās, pateicoties tehnoloģijām, ceļošana un transportēšana ir kļuvusi vieglāka un pieejamāka nekā agrāk, kas kopā ar informācijas pieejamības palielināšanos un komunikācijas uzlabošanos atvieglo migrāciju. Tomēr, lai arī kāds būtu migrācijas iemesls - karš, nabadzība, dabas katastrofa, izglītības iespējas, profesionālās ambīcijas u. c. - daudziem cilvēkiem migrācija nav ceļojums, kas beidzas galamērķa valstī, un tā nav nedz pastāvīgs risinājums, bet drīzāk pagaidu kompromiss, kura galīgais mērķis ir kādu dienu atgriezties savā izcelsmes valstī. Tomēr dažiem citiem atgriešanās ir kaut kas tāds, ko viņi būs spiesti darīt par spīti savai gribai, ja viņu plāni neizdosies. Atgriešanās migrācija neatkarīgi no tā, vai tā ir brīvprātīga vai piespiedu, var būt sarežģīta, jo cilvēkiem ir no jauna jāpielāgojas izcelsmes valsts kultūrai un sabiedrībai un jāatjauno vai jānostiprina saikne ar sabiedrību. Šīs e-programmas mērķis ir palīdzēt cilvēkiem, kuri nolemj emigrēt atpakaļ uz dzimteni, sekmīgi pāriet uz šo jauno dzīves posmu. Tomēr, pirms mēs to darām, būs noderīgi nedaudz vairāk izprast atgriešanās migrācijas jēdzienu, lai gūtu pilnīgu priekšstatu.

You can also join this program via the mobile app.

Price

Free

Share

Already a participant? Log in

bottom of page